Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HSG, THI

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HSG, THI

1 năm trước ・ 01/06/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HSG, THI  như sau:

Mã chứng khoán: HSG

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2023
  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2022-2023) là số âm.

Mã chứng khoán: THI

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2023
  • Lý do: Chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame