Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ASP, BCE, LEC, MHC, SBV, VDS, VIP

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ASP, BCE, LEC, MHC, SBV, VDS, VIP

5 tháng trước ・ 31/08/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ASP, BCE, LEC, MHC, SBV, VDS, VIP như sau:

Mã chứng khoán: ASP

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: BCE

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: LEC

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: MHC

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần MHC
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: SBV

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: VDS

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Mã chứng khoán: VIP

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame