Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ARM

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ARM

3 năm trước ・ 06/08/2020

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán ARM trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

STT

Mã

Sàn

Tên công ty

Ngày HL

Lý do

1

ARM

HNX

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không

06/08/2020

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame