Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã AMD, LHG, SJF, NDX

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã AMD, LHG, SJF, NDX

2 tháng trước ・ 09/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã AMD, LHG, SJF, NDX như sau:

Mã chứng khoán: AMD

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
 • Ngày hiệu lực: 09/09/2022
 • Lý do: Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: LHG

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Long Hậu
 • Ngày hiệu lực: 09/09/2022
 • Lý do: Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: SJF

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
 • Ngày hiệu lực: 09/09/2022
 • Lý do: Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: NDX

 • Tên chứng khoán: CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 • Ngày hiệu lực: 09/09/2022
 • Lý do: BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame