Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX

2 tháng trước ・ 07/02/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX như sau:

  • Mã chứng khoán: VIX
  • Tên chứng khoán: CTCP Chứng khoán VIX
  • Tỉ lệ cho vay 50%
  • Tỉ lệ định giá 100%
  • Tăng giá chặn đánh giá sở hữu từ 16,000 đ/cp lên 20,000 đ/cp
  • Ngày hiệu lực: 07/02/2024

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame