Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo Sự Kiện Vi Phạm Thanh Toán của Trái Phiếu H39CH2225002

Thông báo Sự Kiện Vi Phạm Thanh Toán của Trái Phiếu H39CH2225002

4 tháng trước ・ 25/05/2023

Liên quan đến Trái Phiếu H39CH2225002 do Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Investmetn phát hành ngày 10/08/2022.

Tổ Chức Phát Hành đã không thanh toán đầy đủ đúng hạn tiền lãi vào ngày đến hạn thanh toán và không thể khắc phục được trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn.

Với các nội dung đề cập trên, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Đại Lý Lưu Ký Thanh Toán xin trân trọng Thông báo sự kiện vi phạm nghĩa vụ theo trái phiếu H39CH2225002 do Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Invesment vi phạm Sự Kiện Thanh Toán theo quy định tại các Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu H39CH2225002.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame