Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán mã HPX

Thông báo từ PSI về việc công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán mã HPX

2 tháng trước ・ 30/11/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của 02 khách hàng như sau:

Cổ phiếu bị bán giải chấp: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

Mã chứng khoán: HPX

  • Tên khách hàng: Đỗ Quý Hải
  • Đối tượng: chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
  • Số lượng cổ phiếu bán giải chấp: 4,329,100 cổ phần
  • Tên khách hàng: Đỗ Quý Đường
  • Đối tượng: Người có liên quan tới chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
  • Số lượng cổ phiếu bán giải chấp: 1,000,000 cổ phần

  Thời điểm khớp lệnh bán giải chấp ngày 30/11/2022

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame