Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng cá nhân

Biểu phí Dịch vụ tài chính

Ứng trước tiền bán (UTTB)

  • 0,0381%/ngày (tương đương 13,9%/năm)

Giao dịch ký quỹ

  • 0,0342%/ngày (tương đương 12,5%/năm)
  • Lãi suất quá hạn: 0,0513%/ngày (tương đương 150% lãi suất trong hạn)


Ghi chú: Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm
Biểu phí có hiệu lực ngày: 29/08/2022

 

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame