Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
15
01/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã STK - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2019 - Mã chứng khoán: STK - Số lượng chứng ...
4 năm trước ・ 15/01/2019
thumb__img
10
01/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã MKP - CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019 - Mã chứng khoán: MKP - Số lượng chứng ...
4 năm trước ・ 10/01/2019
thumb__img
08
01/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SRA: Công ty cổ phần Sara Việt Nam như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019 - Mã chứng khoán: SRA - Số lượng chứng ...
4 năm trước ・ 08/01/2019
thumb__img
08
01/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 01/2019. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo./. Tệp ...
4 năm trước ・ 08/01/2019
thumb__img
07
01/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại chứng khoán ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán Tên chứng khoán Lý do loại ...
4 năm trước ・ 07/01/2019

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
21
12/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã AME: Công ty cổ phần Alphanam E&C như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018 - Mã chứng khoán: AME - Số lượng chứng ...
4 năm trước ・ 21/12/2018
thumb__img
21
12/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TVB - Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2018 - Mã chứng khoán: TVB - Số lượng ...
4 năm trước ・ 21/12/2018
thumb__img
13
12/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã LPB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 13/12/2018
thumb__img
07
12/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán TCB trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: -         Mã chứng ...
4 năm trước ・ 07/12/2018
thumb__img
04
12/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ Tháng 12/2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo./. Tệp ...
4 năm trước ・ 04/12/2018

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!