Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã VNF

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã VNF

2 năm trước ・ 14/01/2021

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VNF - Công ty cổ phần VINAFREIGHT như sau:
-    Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
-    Mã chứng khoán: VNF
-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.753.500 cổ phiếu.
+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:2 ( 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000/ cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 1:2, Cổ đông A được quyền mua thêm 123*2=246 (tương đương 246 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được mua thêm 246 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. Cổ đông A không mua thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/ CP.
+ Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
•     Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 26/02/2021.
•     Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
+ Quy định về chứng khoán đặt mua:
•     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 02/03/2021.
•     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
-         Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng CTCP VINAFREIGHT, địa chỉ: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam và xuất trình CMND.
+ Thông tin về tài khoản phong toả  đặt mua chứng khoán:
•     Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần VINAFREIGHT
•     Số TK: 0071001212059
•     Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame