Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã VND

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã VND

1 tháng trước ・ 24/05/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VND: Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 243.568.801 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ cổ phần (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 82 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A cỏ quyền mua là 82:5 = 16,4 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A có quyền mua là 16 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần (0,4 cổ phiếu), cổ phiếu lẻ (hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần) sẽ được hủy bỏ
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
      + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 26/06/2024;
       + Quyền mua được chuyển nhượng: 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
       + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/06/2024 đến hết ngày 03/07/2024.
       + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Riêng đối với số chứng khoán mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

+  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ  phần Chứng khoán VNDirect (địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
        + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
        + Số TK: 1020045370
    + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame