Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã SRA

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã SRA

2 năm trước ・ 08/01/2019

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SRA: Công ty cổ phần Sara Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019

- Mã chứng khoán: SRA

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.000.000 cổ phiếu .

-     Giá phát hành: 10.000 đồng

-     Tỷ lệ: 1:8 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 08 cổ phiếu mới).

-   Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):  Do cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:8 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Sau khi kết thúc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mà Công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, theo ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

-  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 15/02/2019.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

-     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019.

-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.

+     Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sara Việt Nam - Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sara Việt Nam.

+ Số tài khoản: 062704060065317

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Phòng giao dịch Đại Kim.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame