Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PPT

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PPT

2 tháng trước ・ 21/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PPT: Công ty cổ phần Petro Times như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:     23/09/2022

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 8:7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 08 quyền được mua 07 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
  + Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng hợp lại. HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 8:7, cổ đông A được quyền mua (1.234x7)/8=1.079,75 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
·      Cổ đông A được quyền mua thêm 1.079 cổ phiếu;
·      Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức.

   + Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Số lượng cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/09/2022 đến ngày 17/10/2022
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/09/2022 đến ngày 24/10/2022
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Petro Times
+ Số tài khoản: 1181.0002.660364
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bắc Hà

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame