Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã MKP

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã MKP

3 năm trước ・ 10/01/2019

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã MKP - CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019

- Mã chứng khoán: MKP

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:  3.828.633 cổ phiếu .

- Giá phát hành: 40.000 đồng

- Tỷ lệ: 10:02 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp và giao cho HĐQT xem xét bán tiếp cho đối tượng khác.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 528 cổ phần theo tỉ lệ phân bổ quyền cổ đông A được phân bổ 528 quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện (10:2) cổ đông A sẽ được quyền mua 528*2/10 = 105,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông A được mua 105 cổ phần. Phần lẻ 0,6 sẽ được tổng hợp và giao cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác.

- Phương thức xử lý phần cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua sẽ giao cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho đối tượng khác với giá bán đảm bảo không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Sau thời gian Hội đồng quản trị chào bán tiếp, nếu không bán hết số cổ phần đăng ký phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định có thể tiếp tục chào bán hoặc ngừng chào bán tiếp số cổ phần này. Toàn bộ số cổ phiếu do Hội đồng quản trị bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 01/03/2019.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 08/03/2019.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đặt mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar, địa chỉ số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của tổ chức phát hành:

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.

+ Số tài khoản:   168-11-00-000017-5

+ Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bến Thành./.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame