Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã LPB

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã LPB

1 tháng trước ・ 24/08/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã LPB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 500.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:28,916 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 28.916 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết
+ Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp sổ và sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.
Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Theo tỷ lệ phân phối, Cổ đông A được mua thêm 28,916 cổ phiếu mới. Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A được mua 28 cổ phiếu mới. Phần 0,916 cổ phiếu lẻ sẽ được gộp sổ và sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.
+ Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:
- Tổng số cổ phiếu xử lý bao gồm: Số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi gộp sổ.
- Giá chào bán: Do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng và phương thức phân phối:
+ Là Nhà đầu tư trong nước (việc phân phối lại cho Nhà đầu tư trong nước không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật).
+ Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.
- Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán. Việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan phải đảm bảo theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp, Điều 55 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, các văn bản chỉnh sửa, bổ sung và các quy định khác có liên quan theo pháp luật hiện hành.
- Trường hợp sau khi phát hành cho nhà đầu tư khác mà vẫn không phát hành hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
+ Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/09/2023  đến ngày 26/09/2023
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
+ Địa điểm 1: Trụ sở chính
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 98198
+ Địa điểm 2: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
Địa chỉ: Tầng 6 – LPB Tower – Số 210 Trần Quang Khải - Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (024) 394 12299
- Thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
+ Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
+ Số tài khoản: 113892666666
+ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình:

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame