Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HHV

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HHV

2 tháng trước ・ 22/11/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã HHV: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả như sau:

  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 82.337.587 cổ phiếu
-     Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
-     Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 12 cổ phiếu.
- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do các nhà đầu tư được quyền mua không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được xử lý như sau:
+ Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến cho (các) nhà đầu tư với giá bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá và các điều kiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua và phân phối cổ phiếu không cháo bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%.
+ Số cổ phiếu được phân phối trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh theo số cổ phiếu phát hành thành công.
- Quy định chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 20/12/2023.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236 3730574; Fax: 0236 3842713; Email: info@hhv.com.vn) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2023, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua Chứng khoán.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
+ Số tài khoản: 113002641826
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame