Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HDC

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã HDC

2 tháng trước ・ 22/04/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã HDC: Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
-     Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
-     Tỷ lệ thực hiện: 1.000 : 148 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1.000 quyền được mua 148 cổ phiếu mới).
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
·     HĐQT Công ty sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
·     Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là: (1.100 x 148):1.000 = 162,8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 162 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ.
-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+     Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 31/05/2024.
+      Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
-     Quy định về chứng khoán đặt mua:
+     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 05/06/2024
+     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu: Phòng Hành chính – Nhân sự (địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
-     Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+     Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
+     Số TK: 760100001356265
+     Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame