Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã GEG

2 năm trước ・ 17/08/2021

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã GEG: Công ty cổ phần Điện Gia Lai  như sau:

             Ngày đăng ký cuối cùng:  24/08/2021

 •   Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.270.511 cổ phiếu
       - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
       - Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 06 cổ phiếu mới)
       - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
         Số cổ phần mỗi cổ  đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
          Đại hội đồng cổ  đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (“cổ phần cần phân phối”) cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ phần cần phân phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  -     Ví dụ: tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án chào bán thêm là 110/100*6 = 6,6 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 6 cổ phiếu và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
  Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 14/09/2021
  Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba)
  Quy định về chứng khoán đặt mua:
  + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/9/2021
  + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Trường hợp Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 • +     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  - Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
  + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Điện Gia Lai
  + Số TK: 1020960369
  + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame