Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã EVS

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã EVS

3 năm trước ・ 07/11/2018

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã EVS - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2018

- Mã chứng khoán: EVS

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu .

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ: 3:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua được mua thêm 02 cổ phiếu mới chào bán).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Tổng số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết: Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ;

- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 02/01/2019.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 08/01/2019.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

+ Số TK: 1000 0060 7341

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame