Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã ELC

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã ELC

1 năm trước ・ 06/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã ELC: Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:     15/09/2022

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 11.204.213 cổ phiếu
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:22 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 100 quyền được mua 22 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư): Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán (số cổ phiếu còn dư) sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện phân phối cho các đối tượng khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác và nhà đầu tư khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng được phép thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá thị thường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán. Các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của các nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn cổ đông/nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn dư. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: 155x22/100=34,1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 34 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,1 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng được phép thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá thị thường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 07/10/2022.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 14/10/2022.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM tại Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
+ Số tài khoản: 0541102498004
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame