Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DTD

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DTD

1 năm trước ・ 21/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DTD: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:     28/09/2022

Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.147.205 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ. Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 104 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là 104 : 5 * 1 = 20,8 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Ông A được quyền mua thêm 20 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022;
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt – đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt
+ Số TK: 48210002018686
+ Nơi mở TK: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame