Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã BVB

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã BVB

1 năm trước ・ 21/03/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã BVB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt như sau:

 Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 91.772.500 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 04quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Phương án làm tròn: cổ phiếu phát hành cho cổ  đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
  Với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 50 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (50x1)/4 = 12,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ  đông A sẽ được quyền mua 12 cổ phiếu. Sổ cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
-  Quy định về chuyển nhượng quyền mua: quyền mua không được phép chuyển nhượng.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt: số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.
Trường hợp cổ đông ở xa: liên hệ số điện thoại: (028) 62 679 679, ext: 880 hoặc 567 để được hướng dẫn cụ thể.
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+     Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt
+     Số tài khoản: 0071001117701
+     Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. HCM (VCB HCM)
+ Nội dung chuyển tiền  (cú pháp bắt buộc): Họ tên cổ đông – số CMND/CCCD/ số ĐKSH – nộp tiền mua … cổ phiếu BVB

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame