Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã AME

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã AME

3 năm trước ・ 21/12/2018

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã AME: Công ty cổ phần Alphanam E&C như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018

- Mã chứng khoán: AME

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu .

-     Giá 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới chào bán).

-   Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có)

- * Phương án làm tròn: Tỷ lệ thực hiện 1:1 không phát sinh cổ phiếu lẻ hàng thập phân.

* Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu không bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP

-  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 18/01/2019.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

-     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 22/01/2019.

-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.

+     Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Alphanam E&C, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Alphanam E&C.

+ Số tài khoản: 117000171050

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình - Hà Nội.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame