Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã PLX

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã PLX

3 năm trước ・ 10/07/2020

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán SHI trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:
Mã chứng khoán: PLX
- Tên chứng khoán: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Tỷ lệ cho vay GDKQ: thay đổi từ 30% lên 50%
- Tỷ lệ định giá: 100%
- Giá chặn đánh giá sở hữu: 57.920 đ/cp
Ngày áp dụng: 10/07/2020

Trân trọng./.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame