Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã KPF, VMC

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã KPF, VMC

3 năm trước ・ 03/08/2020

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán KPF, VMC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:
1. Mã chứng khoán: KPF
-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
-    Tỷ lệ cho vay GDKQ: thay đổi từ 50% về mức 30%
-    Tỷ lệ định giá từ 100% về mức 60%
-    Giá chặn đánh giá sở hữu: 19.700 đồng/cổ phiếu
2. Mã chứng khoán: VMC
-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO
-    Tỷ lệ cho vay GDKQ: thay đổi từ 50% về mức 30%
-    Tỷ lệ định giá từ 100% về mức 60%
-    Giá chặn đánh giá sở hữu: 10.810 đồng/cổ phiếu
Ngày áp dụng: 04/08/2020
Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame