Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã HQC

Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã HQC

13/05/2019

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán HQC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

- Mã chứng khoán: HQC

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

- Tỷ lệ cho vay GDKQ ban đầu: 25%

- Tỷ lệ cho vay GDKQ thay đổi: 20%

- Ngày áp dụng: 14/05/2019

Với những tài khoản bị xử lý giảm giá chứng khoán, khách hàng có tối đa 5  ngày làm việc để xử lý kể từ ngày thông báo áp dụng.

Trân trọng thông báo./.

PGĐ KHỐI, PHỤ TRÁCH KHỐI DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Phan Quỳnh Nga

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame