Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TMC

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TMC

3 năm trước ・ 04/08/2020

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán TMC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

STT

Mã

Sàn

Tên công ty

Ngày HL

Lý do

1

TMC

HNX

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

05/08/2020

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty là số âm

Trân trọng thông báo

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame