Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SMC

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SMC

21/03/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SMC như sau:

Mã chứng khoán: SMC

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
  • Ngày hiệu lực: 21/03/2023
  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame