Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD

1 năm trước ・ 05/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD như sau:

Mã chứng khoán: PVD

  • Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí
  • Ngày hiệu lực: 05/09/2022
  • Lý do: LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame