Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PTI, QTC, LDP

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PTI, QTC, LDP

1 năm trước ・ 12/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PTI, QTC, LDP như sau:

Mã chứng khoán: PTI

  • Tên chứng khoán: Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện
  • Ngày hiệu lực: 12/09/2022
  • Lý do: LNST 6 tháng đầu năm 2022 của cổ đông công ty mẹ của Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện tại BCTC bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là số âm.

Mã chứng khoán: QTC

  • Tên chứng khoán: CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam
  • Ngày hiệu lực: 12/09/2022
  • Lý do: LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam tại BCTC hợp nhất bán niêm năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kiểm toán và Kế toán AAC là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC bán niên soát xét năm 2022 của Công ty.

Mã chứng khoán: LDP

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
  • Ngày hiệu lực: 12/09/2022
  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Cổ đông Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi tại ngày 30/6/2022 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame