Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PPY và mã LM8

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PPY và mã LM8

3 năm trước ・ 07/08/2020

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán PPY và mã chứng khoán LM8 trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

STT

Mã

Sàn

Tên công ty

Ngày HL

Lý do

1

PPY

HNX

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

07/08/2020

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là số âm.

2

LM8

HSX

Công ty Cổ phần Lilama 18

06/08/2020

Quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công ty niêm yết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame