Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PPC, SRF

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PPC, SRF

11 tháng trước ・ 22/03/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PPC, SRF  như sau:

Mã chứng khoán: PPC

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2023
  • Lý do: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Mã chứng khoán: SRF

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Searefico
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2023
  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame