Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PHN, TCM

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PHN, TCM

19/01/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PHN, TCM như sau:

Mã chứng khoán: PHN

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần (CTCP) Pin Hà Nội
  • Ngày hiệu lực: 31/01/2023
  • Lý do: Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Mã chứng khoán: TCM

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
  • Ngày hiệu lực: 19/01/2023
  • Lý do: Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame