Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KTS

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KTS

1 tháng trước ・ 22/02/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KTS như sau:

Mã chứng khoán: KTS

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đường KonTum
  • Ngày hiệu lực: 22/02/2024

Lý do: "LNST 6 tháng cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2023 tại BCTC soát xét là số âm."

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame