Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã LIG

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã LIG

22/03/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã LIG như sau:

Mã chứng khoán: LIG

  • Tên chứng khoán: CTCP Licogi 13
  • Giảm tỉ lệ cho vay từ 30% về 20%;
  • Tỉ lệ định giá 60%;
  • Giảm giá chặn đánh giá sở hữu từ 5,000 đ/cp về 4,000 đ/cp;
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2023

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame