Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã TCB

Thông báo từ PSI về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã TCB

3 năm trước ・ 07/12/2018

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán TCB trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau:

-         Mã chứng khoán: TCB

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

-         Tỷ lệ cho vay GDKQ ban đầu: 0%

-         Tỷ lệ cho vay GDKQ thay đổi: 50%

-         Lý do: chứng khoán có đủ thời hạn niêm yết 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

-         Ngày áp dụng: 07/12/2018

Trân trọng./.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame