Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI

1 năm trước ・ 27/04/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thuỷ Lợi tính đến 16h00 ngày 25/04/2023 như sau:

-        Thời gian nhận đăng ký:        Từ ngày 10/04/2023 đến 16h00 ngày 25/04/2023.

-        Tổng số cổ phần chào bán:   288.000 cổ phần

-        Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư, trong đó:

  • Nhà đầu tư cá nhân:         02        nhà đầu tư
  • Nhà đầu tư tổ chức:          00        nhà đầu tư

-        Tổng số nhà đầu tư hủy đăng ký mua cổ phần: 0 nhà đầu tư, trong đó:

  • Nhà đầu tư cá nhân:          0        nhà đầu tư
  • Nhà đầu tư tổ chức:           0       nhà đầu tư

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều 14 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thuỷ Lợi do SCIC sở hữu thì phiên đấu giá bán cổ phần này sẽ được tiến hành do có hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá.

-        Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 09h00 ngày 08/05/2023.

-        Thời gian bắt đầu tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 08/05/2023.

Trân trọng thông báo./.

 

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame