Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo sửa đổi Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu

Thông báo sửa đổi Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu

5 tháng trước ・ 31/08/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo sửa đổi Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame