Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

PSI thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TIX - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

PSI thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TIX - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

15/10/2018

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TIX - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2018

- Mã chứng khoán: TIX

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.600.000 phiếu .

- Giá phát hành: 25.000 đồng

- Tỷ lệ: 22:03 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 22 quyền mua được mua thêm 03 cổ phiếu mới chào bán).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu và người nhận quyền mua ưu tiên đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (25.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 11/12/2018.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

-  Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/12/2018.

-  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.

+  Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Đầu tư và Dự án Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (địa chỉ: Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM).

-  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

+ Số tài khoản: 044.100.0730616

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình – PGD ETOWN.

Trân trọng.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame