Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo PSI về việc công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán mã HPX

Thông báo PSI về việc công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán mã HPX

10 tháng trước ・ 23/11/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng như sau:

  • Cổ phiếu bị bán giải chấp: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
  • Tên khách hàng: Đỗ Quý Hải
  • Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến bán giải chấp: 4,329,193 cổ phần

  Thời điểm bán giải chấp kể từ ngày 24/11/2022

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame