Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

PSI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

PSI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

8 tháng trước ・ 04/05/2021

14h00 ngày 28/04/2021, tại tầng 9 - Tòa nhà Hanoi Tourrist, Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) đã chính thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã lắng nghe và thông qua (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; (2) Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021; (3) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020; (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021; (5) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; (6) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020; (7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021; (8) Tờ trình quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021; (9) Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020; (10) Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; (11) Tờ trình thay thế Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Giám đốc Phụ trách Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020: “Kết thúc năm 2020, Doanh thu đạt 158.48 tỷ đồng, hoàn thành vượt 106% kế hoạch năm 2020 và vượt 128% so với năm 2019. Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty đạt 6.93 tỷ đồng tương đương với 107% kế hoạch năm. Doanh thu Dịch vụ Chứng khoán năm 2020 đạt 107.52 tỷ đồng, bằng 109% kế hoach năm 2020 và vượt 166% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tư vấn năm 2020 đạt 14.19 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch năm và bằng 126% so với năm 2019. Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn năm 2020 đạt 21.94 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm 2020. Công ty vẫn đang trong quá trình thúc đẩy tìm kiếm khách hàng và nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư còn lại để đưa về đúng tỷ lệ đầu tư theo quy định.
Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2020 PSI đã thực hiện tăng quy mô tổng tài sản từ 648 tỷ năm 2018 lên gần 1.273 tỷ. Tăng trưởng quy mô Tổng tài sản và xử lý được lỗ lũy kế từ năm 2011 góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh của PSI. Công ty đã triển khai thành công phương án bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh bằng việc phát hành trái phiếu PSI với khối lượng huy động thành công hơn 500 tỷ đồng (Quý I: 200 tỷ đồng; Quý II: 100 tỷ đồng; Quý III-IV: 200 tỷ đồng).”
Tại đại hội, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua tờ trình: “Tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2021”. Theo đó, năm 2021, PSI sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 598.413.000.000 đồng lên 604.397.130.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Phát biểu về vấn đề này , cổ đông Phạm Uyên Nguyên chia sẻ: “Để cạnh tranh với thị trường chung, tăng vốn là phương án khả thi và cẩn thiết, ngoài ra chúng ta cần phát triển hơn nữa các kênh chăm sóc và phân chia dành cho các đối tượng khách VIP”. Đóng góp ý kiến tại ĐHĐCĐ Ông Toshihiko Ohara chia sẻ: “Kính thưa Đại hội, là đại diện của SMBC Nikko, tôi rất vinh dự khi được có mặt trong Đại hội Cổ đông lần này. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hết mình từ phía PSI đối với hoạt động kinh doanh của SMBC và SMBC Nikko. Đặc biệt tôi cảm thấy rất vui bởi thành quả trong năm ngoái từ dự án được Ngân hàng SMBC giới thiệu. Trong năm 2021, tôi tin rằng chúng ta sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với SMBC. Hiện SMBC đang có giao dịch với nhiều Công ty Nhật Bản tại Việt Nam và cơ sở khách hàng rất vững chắc. Nhiều khách hàng sẽ muốn sử dụng không chỉ các dịch vụ ngân hàng mà còn các dịch vụ chứng khoán khi hoạt động kinh doanh của họ phát triển. Cá nhân tôi tin rằng PSI có thể sẽ phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng đó. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi SMBC Nikko trở thành đối tác chiến lược của PSI. Tôi hy vọng rằng mối quan hệ PSI – SMBC Nikko đã tiếp tục cho đến nay sẽ phát triển hơn nữa và đạt được kết quả cao trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn!”
ĐHĐCĐ thường niên PSI 2021 đã kết thúc vào hồi 16h30’trong không khí trang trọng và tin tưởng. PSI đã sẵn sàng với những hoạt động kinh doanh sắp tới trong năm 2021.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame