Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

PSI công bố dự thảo tờ trình Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

PSI công bố dự thảo tờ trình Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

3 năm trước ・ 13/10/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) vừa công bố dự thảo tờ trình Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, năm 2011, PSI ghi nhận lỗ lũy kế hơn 81,6 tỷ đồng. Trong hơn 9 năm qua, các khoản lợi nhuận tích lũy được đã giúp giảm một nửa số lỗ này xuống còn 41,2 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Lãnh đạo PSI cho biết, trong những năm trở lại đây, mặc dù hoạt động có hiệu quả và ổn định nhưng do còn lỗ lũy kế nên gây hạn chế cho PSI trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Việc xử lý lỗ lũy kế sẽ giúp PSI tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh do phản ánh đúng hiệu quả hoạt động, làm lành mạnh báo cáo tài chính, giúp PSI tiếp cận với các nguồn vốn vay do cải thiện chỉ số xếp hạng tín dụng; tăng độ tin tưởng của khách hàng, đối tác vào tài chính của Công ty khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm huy động vốn. Qua đó, sẽ giúp PSI tăng năng lực cạnh tranh. Cổ phiếu PSI sẽ hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư, phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông. Bởi PSI có thể chi trả cổ tức cho cổ đông; có thể thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn, đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu cho các nghiệp vụ phái sinh và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo chiến lược hoạt động mô hình ngân hàng đầu tư.

Những năm gần đây PSI hoạt động hiệu quả, ổn định

Trong khi đó, thặng dư vốn hình thành qua 5 đợt tăng vốn điều lệ của PSI là hơn 67,4 tỷ đồng. Đây là vốn đầu tư của chủ sở hữu (các cổ đông) và do các cổ đông quyết định mục đích sử dụng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị PSI đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2010 của Công ty là hơn 41,2 tỷ đồng. PSI sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc này vào tháng 11/2020.

Không riêng PSI, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn 10 năm khiến tình hình kinh doanh nhiều công ty chứng khoán Việt Nam chịu tổn hại. Chứng khoán MB, SHS đều đã xóa lỗ lũy kế. Trong năm 2020, chứng khoán Tiên Phong (tiền thân là chứng khoán Phương Đông - ORS) cũng dự kiến sẽ xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

Tin nổi bật

1 tháng trước ・ 29/03/2024
1 tháng trước ・ 21/03/2024
2 tháng trước ・ 06/03/2024
3 tháng trước ・ 05/02/2024

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame