Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1 tháng trước ・ 24/04/2024

Hà Nội, ngày 23/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Phan Quỳnh Nga - Giám đốc Chứng khoán Dầu khí cho biết, năm 2023 là năm đầy biến động đối với kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, bằng định hướng kinh doanh phù hợp và chủ động thích ứng với thị trường, Chứng khoán Dầu khí tiếp tục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

“Doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 116% và 122% so với kế hoạch năm; Cơ cấu doanh thu thay đổi về lượng và chất. Doanh thu từ dịch vụ gia tăng mạnh mẽ; Các chỉ tiêu an toàn tài chính được đảm bảo theo quy định”, Bà Phan Quỳnh Nga nói.

PSI TRONG NĂM 2024: Tạo động lực mới - Dẫn tới thành công

Năm 2024, với dự báo bức tranh kinh tế với những gam màu sáng tối đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, công nghệ số AI đang định hình lại các xu thế, dự báo thị trường Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục biến động khó lường với những luồng thông tin tích cực và tiêu cực đan xen…

Với phương châm lấy công nghệ làm động lực để tăng tốc, PSI đã có sự chuẩn bị kịp thời để thay đổi và phát triển hạ tầng. Thực hiện và tận dụng chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Ngân hàng mẹ (PVcomBank), hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững,“Trung tâm giao dịch số” ra mắt chính thức và đưa vào hoạt động, thúc đẩy tạo sân chơi cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong việc giao dịch bằng công nghệ AI để tạo ra những sản phẩm tư vấn đầu tư chất lượng, tận dụng sức mạnh của công nghệ giúp hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng đạt được hiệu quả tối đa. Tăng tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh số lên 20% trên tổng giao dịch toàn hệ thống.

Đây sẽ thời cũng thách thức phải đối mặt, PSI trong năm 2024 đặt mục tiêu, định hướng:

  • Kiên định mục tiêu chiến lược phát triển đến 2025 tầm nhìn 2030 được Đại hội Cổ đông thông qua là trở thành Công ty Chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trên cơ sở 3 trụ cột là Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Ngân hàng PVcomBank, tổ hợp đối tác nước ngoài và 2 nền tảng là công nghệ và con người.
  • Tận dụng tối đa cơ hội thị trường trên cơ sở quản trị tốt các biến động, bổ sung các động lực phát triển mới đồng thời làm mới các động lực phát triển cũ.
  • Đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để mở rộng các kênh số, đa dạng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng tiện ích trên nền tảng số.
  • Nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, là trọng tâm trong các chính sách, cơ chế để tạo động lực kinh doanh, thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự trẻ, kế cận.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ với tinh thần tận tâm cống hiến, đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm các nôi dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024;  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; và các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame