Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1 năm trước ・ 28/04/2023

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT PSI; cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Khối/Trung tâm, các Chi nhánh của PSI.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Lãnh đạo PSI, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Năm 2022, trước những bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, cũng là năm khó khăn với hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, bằng định hướng kinh doanh phù hợp, chủ động thích ứng với mọi điều kiện thị trường, PSI tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, tổng doanh thu năm 2022 đạt 483,87 tỷ đồng hoàn thành 127% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập 51,9 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 26,58 tỷ hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Bà Phan Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Phụ trách đã báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Nhận định môi trường kinh doanh 2023 còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường, Hội đồng Quản trị thống nhất đặt ra các kế hoạch hoạt động và triển khai các giải pháp thực thi chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn 2030.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Trưởng Ban Kiểm soát đã báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. Để tăng cường công tác quản lý, giám sát của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2023, Ban Kiểm soát cũng đã đưa ra một số kiến nghị.

Tại Đại hội, PSI đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 6 tháng và cả năm 2023; Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022; Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PSI đã thống nhất cao với số phiếu tuyệt đối của các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội về những công tác cốt lõi của PSI trong năm 2023 như: báo cáo tài chính, lợi nhuận, kế hoạch SXKD, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát… ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc: miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hưng; đồng thời bầu bà Phan Quỳnh Nga làm Thành viên HĐQT PSI; ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với ông Nguyễn Văn Nhiệm; bầu bà Nguyễn Thị Thu vào Ban Kiểm soát PSI.

Năm 2022 là mốc son thứ 16 trong hành trình phát triển của PSI với nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng cổ đông, đối tác và khách hàng được thể hiện qua 2 giải thưởng IR, nằm trong Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất 2022. Bên cạnh đó, PSI cũng đã đầu tư phát triển thương hiệu, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2023, dự báo thị trường Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục biến động khó lường với những luồng thông tin tích cực và tiêu cực đan xen. PSI trong năm 2023 đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng nguồn lực, dịch vụ để chuẩn bị cho chiến lược tăng trưởng bền vững. Do đó, cụ thể cho năm 2023, PSI đã đặt kế hoạch doanh thu là 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT PSI gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PSI. Ban Lãnh đạo PSI sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến tại Đại hội; bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng mà ĐHĐCĐ đã đặt vào tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PSI; sự tin tưởng vào đường hướng phát triển kinh doanh của PSI.

Tin nổi bật

3 tháng trước ・ 29/03/2024
3 tháng trước ・ 21/03/2024
4 tháng trước ・ 06/03/2024
5 tháng trước ・ 05/02/2024

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame