DPM  29,50  0,00%         GAS  51,00  0,00%         GSP  14,70  2,08%         NT2  29,50  3,87%         PCG  8,90  0,00%         PCT  10,00  6,38%         PET  12,70  0,79%         PFL  1,50  0,00%         PGD  47,90  6,92%         PGS  18,90  -1,05%         POV  9,00  -1,10%         PPE  17,70  0,00%         PPS  10,80  0,00%         PSB  4,60  0,00%         PSD  18,20  4,00%         PSI  7,80  0,00%         PSP  11,00  0,00%         PTL  1,90  0,00%         PTT  3,30  0,00%         PVC  13,40  -0,74%         PVD  24,40  -0,81%         PVE  8,00  1,27%         PVG  8,00  0,00%         PVI  25,60  1,59%         PVR  3,60  9,09%         PVS  17,20  0,00%         PVT  11,40  3,64%         PVX  2,70  0,00%         PXI  5,40  0,00%         PXM  0,90  12,50%         PXS  13,20  0,00%         PXT  5,00  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 29/04/2016 3:01:36 CH
VN-Index 598,37 +6,70 / +1,13%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Brent Crude (ICE) 46,99 -0,38(-0,80%)
Heating Oil (Nymex) 137,25 -1,35(-0,97%)
RBOB Gasoline (Nymex) 159,93 -0,51(-0,32%)
Natural Gas (Nymex) 2,13 -0,05(-2,11%)
WTI Crude Oil (Nymex) 45,58 -0,34(-0,74%)
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,70 0,00/0,00% 1.624K
PVS 17,20 0,00/0,00% 464K
PGS 18,90 -0,20/-1,05% 280K
PVC 13,40 -0,10/-0,74% 239K
PVI 25,60 +0,40/+1,59% 198K
Xem Thêm
Liên kết