Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Quản lý tiền TK chứng khoán tự động P‑Money Auto

P Money Auto là sản phẩm của PSI giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trên số dư tiền khả dụng ngoài thời gian giao dịch tại tài khoản giao dịch chứng khoán (GDCK).

Đặc điểm nổi bật

Lãi suất: Khách hàng sẽ nhận được tiền lãi nhiều hơn so với lãi suất không kỳ hạn trên số dư tiền qua đêm tại tài khoản chứng khoán.
Tối ưu: Vì số tiền tham gia P Money Auto nằm ngoài thời gian giao dịch nên P Money Auto hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Tiện lợi: Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần, hệ thống tự động thực hiện giao dịch mà khách hàng không phải mất công hàng ngày vào chọn số tiền tham gia P Money Auto.
  • Khách hàng cá nhân trong nước mở tài khoản GDCK tại PSI, không áp dụng với Khách hàng cá nhân nước ngoài.
  • Khách hàng tổ chức trong nước đáp ứng quy định pháp luật và được chấp thuận nội bộ cần thiết về hoạt động quản lý tiền tài khoản chứng khoán tự động tại PSI, không áp dụng với tổ chức nước ngoài.

Để sử dụng sản phẩm, Khách hàng và PSI ký kết/lập Hợp đồng khung “Quản lý tiền tài khoản chứng khoán tự động”.

Tùy theo nhu cầu thực tế, Khách hàng có thể đăng ký/thay đổi/hủy bỏ các tiểu khoản sử dụng sản phẩm P Money Auto.

Thực hiện đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện qua

  • Hệ thống giao dịch trực tuyến PSI Online Trading/PSI Pro Trading/PSI Mobile App
  • Tổng đài Contact Center
  • Trực tiếp tại các Điểm giao dịch của PSI.

Chi phí đền bù cơ hội do PSI công bố tại từng thời kỳ tại website và các ứng dụng trực tuyến của PSI. Xem tại đây

  • Lập Hợp đồng khung

  • Đăng ký tiểu khoản

  • Quản lý danh sách tiền gửi

  • Đóng tiểu khoản

  • Thanh lý Hợp đồng khung

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame