Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Quản lý tiền TK chứng khoán P‑Money

P-Money là sản phẩm của PSI giúp Khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trên tài khoản giao dịch chứng khoán, thông qua việc Khách hàng sử dụng số tiền nhàn rỗi trên Tài khoản Giao dịch chứng khoán cho PSI vay.

Đặc điểm nổi bật

Lãi suất hấp dẫn
Kỳ hạn linh hoạt
Thủ tục nhanh gọn

Khách hàng tổ chức trong nước, có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại PSI. Khách hàng tổ chức cần đáp ứng quy định pháp luật và được chấp thuận nội bộ cần thiết về hoạt động cho vay với PSI.

Để sử dụng sản phẩm, Khách hàng và PSI ký kết/lập Hợp đồng khung “Quản lý tiền tài khoản chứng khoán” (1 lần khi bắt đầu sử dụng sản phẩm).

Tùy theo nhu cầu thực tế, Khách hàng có thể lập các Đề nghị cho vay theo từng lần với số tiền và kỳ hạn tùy chọn.

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện qua:

 • Hệ thống giao dịch trực tuyến PSI Online Trading/PSI Pro Trading/PSI Mobile App
 • Tổng đài Contact Center
 • Trực tiếp tại các Điểm giao dịch của PSI.
 • Đây là tiện ích gia tăng nhằm giúp Khách hàng có thể sử dụng ngay khoản tiền đang cho vay để liên kết sức mua trên tài khoản chứng khoán.
 • Khách hàng lập Phụ lục liên kết sức mua khi có nhu cầu phát sinh.
 • Số tiền cho vay của Khách hàng sẽ được sử dụng để tính sức mua tương đương với việc sử dụng tiền mặt khả dụng trên từng tài khoản giao dịch thông thường hoặc tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng.
 • Khi Khách hàng sử dụng sức mua này để giao dịch mua chứng khoán thành công, cuối ngày, Đề nghị cho vay sẽ được thanh lý tự động để hoàn trả nghĩa vụ thanh toán (tiền mua và phí mua).

Khách hàng lựa chọn hình thức quay vòng khi lập Đề nghị cho vay

 • Tự động quay vòng gốc
 • Không tự động quay vòng

Trường hợp tự động quay vòng gốc, khoản tiền cho vay sẽ tự động kéo dài thêm một kỳ hạn mới bằng kỳ hạn cũ với biểu lãi suất hiệu lực tại thời điểm quay vòng.

Kỳ hạn và lãi suất do PSI công bố tại từng thời kỳ tại website và các ứng dụng trực tuyến của PSI. Xem tại đây

 • Lập Hợp đồng khung
 • Lập Phụ lục liên kết sức mua (tùy chọn)
 • Lập Đề nghị cho vay
 • Quay vòng Đề nghị cho vay
 • Thanh lý Đề nghị cho vay

Theo quy định tại PSI

Số tiền cho vay của khách hàng sẽ được sử dụng để tính sức mua tương đương việc sử dụng tiền mặt khả dụng trên từng tài khoản giao dịch thông thường hoặc tài khoản giao dịch ký quỹ.

Khi khách hàng sử dụng sức mua này để giao dịch thành công, đề nghị cho vay sẽ được thanh lý tự động để hoàn trả tiền mua và phí mua vào cuối ngày.

Quý khách vui lòng tham khảo biểu lãi suất <tại đây>

50 triệu đồng

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame