Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (pow: HOSE)
Thống kê giao dịch
Ngày Đóng cửa Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi % Thay đổi
Hôm nay
7 ngày
1 tháng 13,95 12,00 13,95 12,00 161.907.650 +1,95 +16,25%
18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020
3 tháng 13,95 10,15 13,95 9,40 525.421.260 +3,80 +37,44%
19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020
1 năm 13,95 10,70 13,95 7,09 1.400.528.060 +3,25 +30,37%
20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020
Thông tin cơ bản
Tên
Tên ngành Các dịch vụ hạ tầng
Tên ngành ( sub) Cung cấp điện
Đơn vị VNĐ
Đóng cửa trước 14,20
Biến động trong ngày 14,20 - 14,60
Khối lượng 11.154.600
Biến động trong 52 tuần 12,10 - 17,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.559.286
Thị giá vốn 31615,27 tỷ
Số cổ phiếu đang lưu hành 2,34 tỷ
Thông tin tài chính
P/E 12,62x
Tổng tài sản ---
Vốn chủ sở hữu ---
Cổ đông lớn
Tên Nắm giữ
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
Tin tức
Ngày Danh mục Tiêu đề
08/01/2021 Tin doanh nghiệp POW: Quyết định của HĐQT về việc phê duy...
06/01/2021 Tin doanh nghiệp POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ...
31/12/2020 Tin doanh nghiệp POW: Ủy quyền công bố thông tin
31/12/2020 Tin doanh nghiệp POW: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin...
25/12/2020 Tin doanh nghiệp POW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ng...
Sự kiện
Mã CK Ngày thực thi Tiêu đề