Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (pow: HOSE)
Thống kê giao dịch
Ngày Đóng cửa Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi % Thay đổi
Hôm nay 8,54 7,90 8,54 7,75 9.412.400 +0,55 +6,88%
08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020
7 ngày 8,53 7,70 8,71 7,70 36.312.450 +0,83 +10,78%
03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020
1 tháng 8,53 9,50 9,50 7,09 98.072.280 -0,97 -10,21%
10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020
3 tháng 8,53 11,10 11,10 7,09 197.958.730 -2,57 -23,15%
10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020 10/01/2020
1 năm 8,53 15,05 16,10 7,09 583.144.870 -6,52 -43,32%
10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019
Thông tin cơ bản
Tên
Tên ngành Các dịch vụ hạ tầng
Tên ngành ( sub) Cung cấp điện
Đơn vị VNĐ
Đóng cửa trước 8,71
Biến động trong ngày 8,50 - 8,71
Khối lượng 4.340.530
Biến động trong 52 tuần 12,10 - 17,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.559.286
Thị giá vốn 31615,27 tỷ
Số cổ phiếu đang lưu hành 2,34 tỷ
Thông tin tài chính
P/E 12,62x
Tổng tài sản ---
Vốn chủ sở hữu ---
Cổ đông lớn
Tên Nắm giữ
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
Tin tức
Ngày Danh mục Tiêu đề
04/01/2019 Tin doanh nghiệp POW: Thông báo về việc niêm yết và ngày ...
25/12/2018 Tin doanh nghiệp POW: Thay đổi nhân sự
18/12/2018 Tin doanh nghiệp POW: Quyết định niêm yết lần đầu
17/12/2018 Tin doanh nghiệp POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ...
26/10/2018 Tin doanh nghiệp POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ...
Sự kiện
Mã CK Ngày thực thi Tiêu đề
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 17/04/2020 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020