Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
Tin doanh nghiệp
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  Tin đầy đủ
POW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15  02/02
POW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
POW: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020  01/02
POW: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
POW: Giải trình BCTC quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước  01/02
POW: Giải trình BCTC quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Thị Ngọc Dung  22/01
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Thị Ngọc Dung
POW: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025  08/01
POW: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng  06/01
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng
POW: Ủy quyền công bố thông tin  31/12
POW: Ủy quyền công bố thông tin
POW: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin  31/12
POW: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin
POW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng  25/12
POW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng
POW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020  23/12
POW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Quốc Hải  17/12
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Quốc Hải
POW: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020  11/12
POW: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020
POW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Quốc Hải  08/12
POW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Quốc Hải
POW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020  24/11
POW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 2:15 CH
VN-INDEX 1.168,74 +0,22 / +0,02%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm