Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
Tin doanh nghiệp
POW: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020  Tin đầy đủ
POW: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp   21/05
POW: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  21/05
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2020  14/05
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2020
SVN: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin  17/01
Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
SVN: Thay đổi nhân sự  17/01
Thay đổi nhân sự
NBW: Điều chỉnh số liệu BCTC theo Kiểm toán nhà nước  17/01
Điều chỉnh số liệu BCTC theo Kiểm toán nhà nước
NBW: CBTT v.v Kết luận thanh tra thuế  17/01
CBTT v.v Kết luận thanh tra thuế
TV2: Nguyễn Hải Phú - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15.000 CP  17/01
Nguyễn Hải Phú - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15.000 CP
VNY: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT - đã mua 46.500 CP  17/01
Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT - đã mua 46.500 CP
TMC: Báo cáo tài chính quý 4/2018 (công ty mẹ)  17/01
Báo cáo tài chính quý 4/2018 (công ty mẹ)
LLM: Phương án chào bán cổ phần của LILAMA tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1  17/01
Phương án chào bán cổ phần của LILAMA tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1
LPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị  17/01
Nghị quyết Hội đồng quản trị
S74: Báo cáo tài chính quý 4/2018  17/01
Báo cáo tài chính quý 4/2018
NSG: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức  17/01
Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 10:18 SA
VN-INDEX 883,60 -0,30 / -0,03%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 13,10 -0,10/-0,76% 2.284K
PVX 0,90 +0,10/+12,50% 189K
PVC 5,80 +0,20/+3,57% 147K
PVB 14,40 -0,20/-1,37% 18K
PVI 30,60 +0,10/+0,33% 12K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm