Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
Tin doanh nghiệp
POW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020  Tin đầy đủ
POW: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020  16/11
POW: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
POW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt  13/11
POW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền  06/11
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
POW: Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2019  30/10
POW: Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2019
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019  30/10
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019
POW: Nhắc nhở chậm CBTT quyết định của HĐQT về việc nghỉ hưu của Thành viên HĐQT  22/09
POW: Nhắc nhở chậm CBTT quyết định của HĐQT về việc nghỉ hưu của Thành viên HĐQT
POW: Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí  16/09
POW: Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
POW: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019  28/08
POW: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019
POW: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020  18/08
POW: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
POW: Thông qua phương án thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí  12/08
POW: Thông qua phương án thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí
POW: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020  03/06
POW: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
POW: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp   21/05
POW: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  21/05
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2020  14/05
POW: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2020
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:05 CH
VN-INDEX 1.021,49 +1,69 / +0,17%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 14,80 -0,30/-1,99% 10.838K
PVC 6,20 -0,10/-1,59% 275K
PVB 14,60 -0,50/-3,31% 215K
PGS 15,30 -0,10/-0,65% 36K
PVI 28,70 -0,30/-1,03% 22K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm