Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
Tin doanh nghiệp
POW: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến   Tin đầy đủ
POW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  15/04
POW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021  07/04
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
POW: Giải trình BCTC năm 2020  07/04
POW: Giải trình BCTC năm 2020
POW: Báo cáo hoàn tất việc thoái vốn tại PVM  23/03
POW: Báo cáo hoàn tất việc thoái vốn tại PVM
POW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  15/03
POW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  26/02
POW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
POW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15  02/02
POW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
POW: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020  01/02
POW: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
POW: Giải trình BCTC quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước  01/02
POW: Giải trình BCTC quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Thị Ngọc Dung  22/01
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Thị Ngọc Dung
POW: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025  08/01
POW: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng  06/01
POW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Tưởng
POW: Ủy quyền công bố thông tin  31/12
POW: Ủy quyền công bố thông tin
POW: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin  31/12
POW: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:20 CH
VN-INDEX 1.308,58 +10,60 / +0,82%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm