Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Chi tiết báo cáo
Cơ sở dữ liệu báo cáo phân tích của PSI cung cấp một cách toàn diện và đầy đủ các phân tích về ngành, doanh nghiệp cũng như về các vấn đề kinh tế, tài chính vĩ mô khác được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Loại báo cáo:
Lĩnh vực:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật PVI 11.2020
Loại báo cáo: Báo cáo cập nhật
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 24/11/2020 Số trang: Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 1.122 Kb
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Biên lợi nhuận gộp quý III.2020 đã cải thiện đạt 15% so với 13% cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh thu thuần giảm 6% so với cùng kỳ, đạt 1,169 tỷ đồng trong quý nhưng lợi nhuận vẫn được cải thiện do (1) PVI giảm hơn 20 tỷ đồng chi phí kinh doanh cổ phiếu và trích lập dự phòng đầu tư, tương ứng giảm ~48% so với cùng kỳ; (2) Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc giảm ~100 tỷ đồng làm giảm giá vốn 9.1% so với năm ngoái. Do tiết giảm chi phí, LNST quý 3 tăng nhẹ đạt 172.4 tỷ đồng (+5.4% yoy).

Doanh thu phí bảo hiểm gốc duy trì ổn định, lũy kế 9 tháng đạt ~5,703 tỷ đồng (-1.16% yoy). Tỷ lệ bồi thường tổn thất 9 tháng đạt 35% phí bảo hiểm gốc, tương đương tỷ lệ cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất tiền gửi giảm mạnh có thể ảnh hưởng doanh thu lãi tiền gửi trong thời gian tới. Danh mục đầu tư của PVI có gần 7,500 tỷ đồng tiền gửi, chiếm 71% giá trị danh mục, chủ yếu phân bổ vào tiền gửi ngắn hạn. Trong đầu năm, NHNN đã ba lần điều chỉnh lãi suất điều hành, theo đó các Ngân hàng lần lượt giảm lãi suất tiền gửi từ 1%-2% tùy theo kỳ hạn so với cùng kỳ năm ngoái.  Theo chúng tôi đánh giá, lãi tiên gửi của PVI sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng vào cuối năm do tiền gửi của PVI chủ yếu là kỳ hạn ngắn hạn và trung hạn. Tính đến cuối kỳ, lượng tiền gửi tại ngân hàng của PVI đạt 7,969 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Tỷ lệ bồi thường của PVI duy trì ngang bằng với tỷ lệ trung bình của ngành.Tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.7%, chi phí bồi thường 13.996 tỷ đồng với tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Mảng bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục góp phần duy trì doanh thu cho PVI. Tổng doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới giữ mức độ tăng trưởng ổn định, tăng 8% yoy trong 9 tháng đầu năm. Đây là mảng PVI nắm hơn 12% thị phần, đứng thứ 3 sau Bảo Việt Và PTI.

Tin mới hơn
11/01/2021 Khuyến nghị mua VRE
11/01/2021 Khuyến nghị mua TCB
30/12/2020 Báo cáo cập nhật Quý IV/2020 FCN
22/12/2020 Báo cáo tư vấn đầu tư DCM 22.12.2020
Tin cũ hơn
17/11/2020 BÁO CÁO CẬP NHẬT DCM T11.2020: XUẤT KHẨU TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CUỐI NĂM
12/11/2020 BÁO CÁO CẬP NHẬT PVT T11.2020: TRIỂN VỌNG KINH DOANH TÍCH CỰC TRONG CUỐI NĂM
09/11/2020 Báo cáo cập nhật DPM T10.2020: DOANH THU TỪ XUẤT KHẨU GHI NHẬN Ở MỨC CAO CHƯA TỪNG CÓ
27/10/2020 Báo cáo cập nhật GAS 10.2020
22/10/2020 Báo cáo cập nhật POW 10.2020
30/09/2020 Báo cáo cập nhật Quý III/2020 FCN
11/09/2020 BÁO CÁO CẬP NHẬT FCN 24/08/2020
07/09/2020 Báo cáo cập nhật BSR 09/2020
07/09/2020 Báo cáo cập nhật OIL 09/2020
04/09/2020 Báo cáo cập nhật DPM 08.2020